PLORA CATALUNYA PLORE !

ELS POLITICS TRAÏDORS T'HAN MATAT

ARA TE DIRAN : "OCCITANIE" !!

 

Aixins van decidir els politics malgrat les promeses electorales, avui Catalunyà és morta visca "Occitanie"

Es din la indiferència gairabé general que la France nos ha fotut un cop de daga al cor de la Catalunyà nord, aquest petit tros de Catalunya anexat per Louis XIV amb el Tractat dels Pirineus I la complicitat de l'Espanya. Des d'aquest fatidic dia France ens ha humiliat sobre totes les formes imaginables tot al llarg dels segles. Ja el començament no ha convidar cap català a participar al Tractat, sino el porc de Trobat, advocat de Perpinyà que era un "franximan" antes de l'hora ! Un cop la segada de Catalunya feta, el nord no ha esdevingut "province du royaume" mes "Province Etrangère", aixins mala France a pogut continuar de fer pagar els Catalans els impots estrangers i els imports francès !

A travès dels anys els francesos nos han matats, torturats, desportats malgrat la forta resistència al Vallespir I a tot arreu de les muntanyes, la revola dels Angelets de la Terra a durat mès de 12 anys I acabarà amb la derrota dels Catalans el col de la Regina, mes també I sobre tot per respectar el cansament dels Pradéencs, far de patir, que van demanar a els quel poble havia betajat : "els Angelets de la Terra" de deixar d'atacar els francesos I de se sosmetra ! Els soldats francesos originaries eren soldats occità (sic:) perqué comprenien el català contariament als altres soldats de Mazarin ! El cap dels Angelets, en Josep de la Trinxeria, neixit a Prats, ha acceptat la mort al cor de deixar les armes i ha mirat de dal de les cimes alentorn del poble de Prats, amb els seus homes, la ceremónià o el Batlle va lliurar les claus de la ciutat al representen francès, un tal "duc de Chamilly", esperan que aixins s'acabarien de soferir. Era mal coneixer els francesos ! Els Catalans del Vallespir que no han pogut fugir, en estat matats o van morir a les galeres del rei francès.

El occitàns, fidels col.laboradors de France van ajudar els francès tot el llarg dels 12 anys de resistencià de la populació catalana, I desprès quan els Angelets se van retirar cap a el sud, van aprofitar per robar el bé dels catalans que van fugir o van ser matats vergonyosament, I aixo em fa dir que els catalans d'avui no poden ser els fills d'aquests homes I dones tant coratjosos que van resistir I patir el pitxor durant mès de 12 anys, NO, els catalans d'avui nomès son bastardos dels que se van instal.lar a cases, els camps, i sobre la Terra dels que venien de fer fugir i és per aixo qu'avui tothom trobe normal de ser en "occitanie" d'una cert manera aquest "catalans" tornen a llurs veritable identitat qu'és "occitane" !!!!!

357 anys d'insultes I de miseris, la France ben de donar a la Terra de Catalunya el afront final I mortal, per causa de politics podrits fins als ossus !!!

Aquesta decisió indigne no va provocar cap revolta ni enfadades dels catalans, ningus a baixat dintre els carrers, tothom s'ha cadat trànquil preparan segur una énième petició.

Que dir? El mal ja està fet I ben fet : la traïso ha passat com una lletra a la caixa ! La CAROLE DELGAi I el seus companys politics se quedan de genolls dabant el diktat francès que, aixo és per riure groc, té com primer ministre un tal MANEL VALLS,  un català de Barcelona naturalisat francès, aquest segur és un descendent direct d'en Trobat o d'en Segarra un altra porcs col.laborator de France com en Valls avui ! Pensó que la CAROLE DELGA I els altres traïdors no tenen cap regrets mes encara se deuen fer un far de riure de contemplar la bestiesa dels electors perqué tan grossa que sigui la mentida l'avalen sensa s'escanyar !!

El meu sol consol és que fa anys que no vaig a votar, donc no puc tenir cap regret d'haber participat a aquesta impostura pudenta que son les eleccions estampillades NF  I per sort perqué si habií anat a votar serií encara mès enrabia quel que soc !!!

Tanmateix, aquesta cosa d'OCCITANIE, aixó sí qu'és per desolar la TERRA !

Sembla que faig un mal somní, un somní dolent aón soc la sola a se sentir profundament arralada a aquesta Terra qu'és nostra I que s'en diu CATALUNYA ! Dintre aquest mal somní tots els catalans s'en transformat en bon francès, que van caminant amb el ritme de les marxes militars franceses, cantant d'alta veu la "Marseillaise" en el moment des matchs de foot o bé de rugby ! No els I importa les humiliacions passades, les dels nens dels segles passats que anaben a les escoles d'en Jules Ferry ! Aquest mateix Jules Ferry qu'habia gosat fer escriure sobre les parets de les escoles catalanes una insulta que no se pot mai disculpar : " Soyez propres ! Lavez-vous les mains ! Parlez français !" Així volia dir que parlar una altra llengua quel francès era una brutícia ? Quina indignitat ! Es aixó la France, un pais indigne i sensa honor !!!

I avui continua les persecucions d'aquestes males gens que fans de la Catalunya nord la mès pobre de France I ara l'hi treu el seu nom quina destroça ! Si la gens de Catalunya nord, fan molt de coses folkloriques per els turistes, la Catalunya com TERRA sagrada s'en fotent tant com la neu que cau sobre del Canigó, com se foten de la ungra de ser Català que va inocular aquest mal home d'en Jules Ferry dintre la animà dels nens de la epoca del segle XIX és a dir els nostres avant-passats ! Quin s'en recorda ? Sem en 2016, segle XXI I tot aixo és vell ! Potser que n'hi ha encara que els fa riure de mirar que hi ha ximplets com jo que s'enfaden encara avui d'aquesta brutiçi intel.lectuale, de la matança anys desprès anys de la nostra Historia, la Nostre llengua, la Nostre Cultura, i que se diuen que amb la mondialització. cadar enlligat à les insultes passades com de s'encrancar a un nom, a una Terra, a una Senyera amb la determinació d'una arapade sobre seva peny és completament estúpid !

I bé donc soc estúpida I que fa ? RES ! El contraris si no queda que una sola veu per cridar dintre el desert de la indiferencia dels cors : AQUÍ SEU EN CATALUNYA aquesta veu sera la meva !!

Jo no soc "française", ho vaig comprendra en primer hi ha mes de 30 anys quan vaig descobrir la veritable história de Catalunya I també aquest darrer dies amb la rabia que m'ha près quan nos han dit que Catalunya desapareixia darrere l'"Occitanie" !! Hé vingut completament boja quan esperan una gran revolta hé constatat quels catalans se fotien d'aquest escàndol !

Segur hi ha peticicions ! Aixó no manquen les "pétitions" ! Mes s'en foten els responsables polítics de les peticions n'hi ha millers sobre internet ! Mes qui va anar per els carrers per bramar "SOC CATALA !" ??? NINGUS HO VA FER !!! Igual per els germans del sud que desprès de tres anys en son encara a se demanar quan feran un "referendum per la independencia" i pitxor, se creuen que cap al nord sem "francès" !!! AJUDEU ME ! 

En un mot com en cent rès no s'ha mogut com ho saben fer els catalans quan volen realment alguna cosa ! Mes ara amb el temps de la "mondialisació" fan com els altres, la sola cosa que volen els catalans són diners !

Desprès haver comprès que la missa era dita I ben dita, hé decidit que per probar de trobar una mica de pau tenií de tornar a les meves propies arrels que son banyulenques I nomès que banyulenques ! Soc filla d'aquest poble qu'ha estat en el passat, segles durant, tancat sobre d'ell mateix ! Els banyulencs viatjaben per la mar o per camíns que cap foresters no s'atrevien prendre per pou de ser matat ! Els banyulencs estàvem tant differents dels altres pobles que deien de nosaltres AQUESTES GENS NO SÓN NI FRANCÉS ! NI ESPANYOLS ! NI CATALANS (sic!) SÓN BANYULENCS ! I tenien ben raó els avant-passats ! A dir la veritat, el dia d'avui, de banyulencs de soca arrel n'hi ha bé pocs i els que queden son tan cobardos que se van deixar robar sensa axicar el petit dit tot el nostre corall vermell que si la mateixa cosa s'havia passa hi ha 100 anys, els lladres foresters haurien deguer foja a totes veles i potser que no haurein reixit a se salvar la pell perqué les barques banyulenques eren reputades per girar mes araben que totes sobre la mar ! Mes avui les barques que queden estan per fer torns a prop de platje, fan partides del "folklore" que fa plaer els turistes i cap homa digne d'aquest nom n'ha probat de fer fujir els lladres, al contaris, tothom a tocat diners que aquí també n'hi ha per fer plorar la Terra, és una vergonya !!! Com s'han enriquit a aquesta matança del patrimoni de Banyuls ?

Estic tant I tant enfastigada d'aquesta epoca de lladres i de covardes que soc contenta de nos mès poder sahir de casa per causa de la malaltia perqué el que se passa és insupportable a els que tenen encara una mica d'orgull ! Em sembla, per llàstima, que estem ben pocs a no tenir por de defensar el que cal defensar ! 

No importa ! Entre Catalans I Banyulencs tant covardos els uns com els altres m'en torni a casa, el mig d'aquest Banyuls que no existei mès I qu'ha coneixit hores glorioses completament a part de la Historià de Catalunya. La Catalunyà els Banyulencs d'avantes sen fotien tant com l'anell al dit, per ells no hi habia qu'una sola TERRA : BANYULS ! El meu cor és amb aquestes gens mortes desde fa anys I anys mes que continuen de se passajar al font de l'hóritzo I de les fràgencies de les vinyez quan floreixen... mes per veure'ls són aquell que ho mereixen és a dir molt pocs !  

PS : Aquest article és escrit en català BANYULENC I no en català "académica" ! Si n'hi ha que no els I agrada que s'en vagin a fer coure un ou !!

NE PARLEZ PLUS DE "PAYS CATALANS" ou de "ROUSSILLON"

MAINTENANT VOUS ÊTES EN OCCITANIE !

Ainsi en ont décidé les politiciens en dépit de leurs promesses électoralistes : La Catalogne est morte ! Vive l’Occitanie !

C’est dans l’indifférence générale que la France vient de poignarder en plein cœur la Catalogne nord, ce petit morceau de Catalogne annexé par Louis XIV après le Traité des Pyrénées en 1659. Depuis ce jour maudit la France n’a cessé de nous humilier de toutes les façons imaginables au cours des siècles. Déjà au départ elle n’a invité aucun catalan, sauf un qui était tout acquis à la cause française, l’avocat Trobat de Perpignan, à participer à ce Traité. Ensuite elle a inventé le terme de « Province Etrangère » pour cette "nouvelle" province afin que les habitants doivent payer les impôts des français tout en continuant de payer les taxes imposées aux étrangers.

Au fil des ans ce ne sont que massacres, déportations, tueries malgré une résistance farouche en Vallespir qui durera plus de 12 ans et s’achèvera avec la défaite du Col de Régina mais surtout la fatigue des habitants de Prats-de Mollo qui demandèrent à ceux qu’elles appelaient les « Angelets de la Terre » de cesser d’attaquer les français. Le chef des Angelets, Josep de la Trinxeria, originaire de Prats s’est soumis et, sans doute la mort dans l'âme, a regardé avec ses hommes, debouts en haut des crêtes entourant son village, l'humiliante cérémonie où le batlle remettait les clés de la ville de Prats au représentant français, le duc de Chamilly. Cet acte de soumission n’a pas arrêté les persécutions et au contraire ceux qui ne purent fuir périrent soit sur place, sans les geôles de Perpignan, soit aux galères.

Les voisins de la Catalogne, les occitans, fidèles collaborateurs de la France sont venus voler le bien de ceux qui avaient dû fuir en Catalogne sud ou qui étaient mort ce qui me fait dire, sans grande crainte de me tromper, que les catalans d’aujourd’hui nous ne sommes que des bâtards français incapables de se libérer du joug français !

Après des siècles d’humiliations sournoises ou frontales, voilà qu'à cause deshéritiers du traître Trobat, dont la nombreuse descendance tient les rennes du pouvoir dans ce que la France appelle « les pyrénées orientales », le nom de Roussillon, ou de Pays Catalan, ou de Catalogne, vient de disparaître de la carte en faveur de l’Occitanie sans que cet ultime et mortel affront ne provoque grande émotion parmi les catalans (ou soi-disant tels) d’aujourd’hui ! Bien sûr il va y avoir une énième pétition qui ira rejoindre les milliers d'autres aux oubliettes de l'Etat, bien sûr il y aura des propositions opportunistes d'une certaine opposition politique, mais à l'arrivée c'est à dire dans quelques années, tout le monde trouvera normal, les catalans en tête du peloton, de faire partie de l'Occitanie !

Que faire d'autre que pleurer ? Le mal est fait et bien fait ! La trahison perpétrée est passée comme une lettre à la boîte ! CAROLES DELGA et ses complices, élus haut la main, après avoir fait croire aux électeurs qu’ils feraient tout leur possible pour que le nom d’"Occitanie" soit suivi de « Pays Catalans », n’ont rien fait du tout à part sans doute se payer une franche rigolade en constatant que pour autant qu’on leur en fasse gober les électeurs sont toujours aussi naïfs ! Electeurs parmi lesquels j’ai l'honneur de ne pas compter puisque je ne vote plus depuis des années, ne voulant plus participer à cette imposture estampillée NF qu’est le suffrage universel !

Cette ultime affront de la France m'a presque fait croire que j’étais la seule à me sentir profondément Catalane, tous les autres ne considérant le Catalan que comme du folklore qui a le mérite de plaire au touristes, mais ces catalans là sont en réalité de bons français, qui marchent au pas au rythme des marches militaires françaises,  chantent à gorge déployée la Marseillaise au moment des matchs, se disent que les humiliations imposées aux enfant de jadis dont la plus insultante est celle-ci : « Soyez propres lavez-vous les mains parlez français », que tout çà c’est vieux, que nous sommes au 3e millénaire et qu’à l’heure de la mondialisation rester attacher à un nom, fusse celui de CATALAN est parfaitement idiot !

 357 ans que nous sommes « rattachés » à la France forcément nous sommes français, la preuve qui parle encore catalan ici ? Qui l'écrit ? 

Et bien moi je ne suis pas française, et j’ai compris grâce à ma fureur de voir disparaître la Catalogne au profit de l’Occitanie, que je NE SUIS PLUS Catalane car il n’y a plus de Catalans dans le nord de la Catalogne, il n’y a que des français heureux de l’être qu'ls le restent !!

Personnellement, ce coup de poignard en plein coeur m'a rappelé que j'étais banyulenca, fille de ce village longtemps fermé sur lui-même, par lequel on ne pouvait accéder que par la mer ou par des chemins qu’il était dangereux de parcourir aux étrangers ! Nous étions si différents que l’on disait de nous : « CES GENS NE SONT NI FRANÇAIS ! NI CATALANS ! NI ESPAGNOLS ! ILS SONT BANYULENCS ! »

Et bien voilà ce que je suis redevenue, après des années à tenter de me dire Catalane, je suis redevenue BANYULENCA ! J’ai gardé dans mon sang la fierté d’être enfant de cette Terra et d’aucune autre et une chose est sûre je ne serai jamais de la race des "gabelous", ces gens au service de la France venus d’Occitanie !